ജി-20 ഉച്ചകോടി ഇന്ന് തുടങ്ങും സൗദി രാജാവ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും

ജി- 20 രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടി ഇന്ന് തുടങ്ങും. സൗദി അറേബ്യന്‍ ഭരണാധികാരി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഉച്ചകോടി കൊവിഡ് കാലമായതിനാല്‍ പൂര്‍ണമായും നവീന സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈനിലായിരിക്കും ചേരുക. ഇന്നും നാളെയുമാണ് സമ്മേളനം.