പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാന്‍ ത്രാണിയില്ലാത്ത ബജറ്റ്

ഡോ. കെ.പി.വിപിന്‍ചന്ദ്രന്‍ കൊവിഡാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാന്‍ ശക്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കേന്ദ്രബജറ്റില്‍ കാണാനില്ല. സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വ 2020-21ല്‍ മൂന്ന് പ്രധാന വെല്ലുവിളികള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ജനതയുടെ അതിജീവനം എന്നിവയായിരുന്നു അവ. ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വെ മു...

7900 കോടി സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യന്‍ വ്യവസായിയെ അറിയണം… അത് അംബാനിയും അദാനിയുമല്ല !!!

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുകേഷ് അംബാനിയെ അല്ല അസിം പ്രേംജിയെ ആണ് രാജ്യം നമിക്കേണ്ടത്…റില.യന്‍സ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ മുകേഷും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമയായ ഗൗതം അദാനിയും പണം സമ്പാദിക്കാന്‍ മിടുക്കരാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ കൈപ്പറ്റുന്ന രണ്ടുപേര്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാനസതോഴനായിത്തീര്‍ന്ന് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്...